Oferta Casa Verde 2023
 • Acasă
 • Oferta Casa Verde 2023

Contract Draft Casa Verde

Cine este eligibil?

Pentru a te bucura de o finanțare pentru programul Casa Verde, trebuie să îndeplinești următoarele condiții:

Pentru a te bucura de o finanțare pentru programul Casa Verde, trebuie să îndeplinești condițiile de eligibilitate, după cum urmează:

 • Ești persoană fizică având domiciliul pe teritoriul României;
 • Ești proprietar sau coproprietar al imobilului unde se va implementa proiectul;
 • Nu trebuie să ai restanțe la bugetul de stat sau bugetele locale, conform legislației naționale în vigoare;
 • Înainte de a depune actele pentru proiect, nu trebuie să fi încălcat dispozițiile legale privind protecția mediului, dar nici să susții activități care vizează poluarea mediului.

Pentru înscriere în programul Casa Verde 2023, românii trebuie să depună un dosar cu următoarele acte:

  • Actul de identitate al solicitantului ( condiția este ca adresa din buletin să coincidă cu adresa imobilului în care va avea loc implementarea proiectului). De reținut că nu se acceptă
   viză de flotant ca dovadă de adresă. Perioada de schimbare a buletinului este de 10 zile lucrătoare de la depunerea documentelor la Direcția de Evidență a Persoanelor.
  • Extrasul de carte funciară care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului unde va fi implementat proiectul ( acest document este valabil 60 de zile de la data emiterii ).
  • Certificatul de atestare fiscală care confirmă faptul că solicitantul își plătește taxele către bugetul de stat, eliberat pe numele său de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice ( acest document este valabil 90 de zile de la data emiterii ).

Certificatul de atestare fiscală poate fi obținut online de la ANAF www.anaf.ro sau fizic

  • Certificatul de atestare fiscală care confirmă faptul că solicitantul își plătește impozitele și taxele locale, precum și alte venituri ale bugetului local, eliberat pe numele său de către
   autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială are domiciliul ( acest documente este valabil 30 de zile de la data emiterii).
  • Dacă adresa din buletin este diferită față de cea din extrasul de carte funciară (de exemplu, nu este menționată strada sau numărul), trebuie să obțineți o adeverință de la primărie care să ateste adresa la care locuiți și să menționeze numărul cărții funciare.
  • Copia cărții funciare colective, doar pentru imobilele tip duplex (această copie se obține doar fizic de la OCPI).

Vă aducem la cunoștință că în sesiunea Casa Verde 2023 - beneficiarii se vor înscrie SINGURI (nu prin instalator) în aplicația informatică a AFM pentru rezervarea sumelor. Conform datelor, înscrierea se va realiza pe regiuni, iar AFM va publica un calendar cu datele de deschidere a programului pentru fiecare regiune.

Oferta Noastră

În programul Casa Verde 2023

Sistem Fotovoltaic 3 kW

Panouri Fotovoltaice Longi 405W LR5-54 HIH, Longi 430W LR5-64 HTH, Longi 545W LR5-72HIH, Canadian Solar 455W sau 460W CS6L-MS

• 16 m²

• 3.780 kWh producție anuală medie

• 8 panouri

• Huawei Smart Meter DDSU666-H

• Accesorii de montaj

• Tablou electric AC/DC

• BMP

Invertor Huawei / Fronius / DEYE

• Invertor ON-GRID Fronius are un cost suplimentar de 500 lei*

• Invertor HIBRID Fronius are un cost suplimentar de 1000 lei*

• Invertor HIBRID Deye are un cost suplimentar de 1800 lei*

• Putere 3kW

• Monofazat sau Trifazat

Finanțare AFM

20.000 lei

Aport propriu prin Casa Verde

Monofazat: 2.000 lei
Trifazat: 2.000 lei
Sistem Fotovoltaic 5 kW

Panouri Fotovoltaice Longi 405W LR5-54 HIH, Longi 430W LR5-64 HTH, Longi 545W LR5-72HIH, Canadian Solar 455W sau 460W CS6L-MS

• 24 m²

• 6.300 kWh producție anuală medie

• 12 panouri

• Huawei Smart Meter DDSU666-H

• Accesorii de montaj

• Tablou electric AC/DC

• BMP

Invertor Huawei / Fronius / DEYE

• Invertor ON-GRID Fronius Fronius are un cost suplimentar de 500 lei*

• Invertor HIBRID Fronius Fronius are un cost suplimentar de 1000 lei*

• Invertor HIBRID Deye are un cost suplimentar de Monofazat: 1500 lei - Trifazat 2700 lei*

• Putere 5kW

• Monofazat sau Trifazat

Finanțare AFM

20.000 lei

Aport propriu prin Casa Verde

Monofazat: 2.000 lei
Trifazat: 2.500 lei
Sistem Fotovoltaic 6 kW

Panouri Fotovoltaice Longi 405W LR5-54 HIH, Longi 430W LR5-64 HTH, Longi 545W LR5-72HIH, Canadian Solar 455W sau 460W CS6L-MS

• 32 m²

• 7.560 kWh producție anuală medie

• 14 panouri

• Huawei Smart Meter DDSU666-H

• Accesorii de montaj

• Tablou electric AC/DC

• BMP

Invertor Huawei / Fronius / DEYE

• Invertor ON-GRID Fronius are un cost suplimentar de 500 lei*

• Invertor HIBRID Fronius re un cost suplimentar de 1000 lei*

• Invertor HIBRID Deye are un cost suplimentar de Monofazat: 1200 lei - Trifazat 3000 lei*

• Putere 6kW

• Monofazat sau Trifazat

Finanțare AFM

20.000 lei

Aport propriu prin Casa Verde

Monofazat: 2.000 lei
Trifazat: 2.500 lei
Sistem Fotovoltaic 8 kW

Panouri Fotovoltaice Longi 405W LR5-54 HIH, Longi 430W LR5-64 HTH, Longi 545W LR5-72HIH, Canadian Solar 455W sau 460W CS6L-MS

• 40 m²

• 10.080 kWh producție anuală medie

• 18 panouri

• Huawei Smart Meter DDSU666-H

• Accesorii de montaj

• Tablou electric AC/DC

• BMP

Invertor Huawei / Fronius / DEYE

• Invertor ON-GRID Fronius are un cost suplimentar de 1000 lei*

• Invertor HIBRID Fronius re un cost suplimentar de 2000 lei*

• Invertor HIBRID Deye are un cost suplimentar de Monofazat: 1900 lei - Trifazat 2300 lei*

• Putere 8kW

• Monofazat sau Trifazat

Finanțare AFM

20.000 lei

Aport propriu prin Casa Verde

Monofazat: 5.500 lei
Trifazat: 6.000 lei
Sistem Fotovoltaic 10 kW

Panouri Fotovoltaice Longi 405W LR5-54 HIH, Longi 430W LR5-64 HTH, Longi 545W LR5-72HIH, Canadian Solar 455W sau 460W CS6L-MS

• 50 m²

• 12.600 kWh producție anuală medie

• 24 panouri

• Huawei Smart Meter DDSU666-H

• Accesorii de montaj

• Tablou electric AC/DC

• BMP

Invertor Huawei / Fronius / DEYE

• Invertor ON-GRID Fronius are un cost suplimentar de 1000 lei*

• Invertor HIBRID Fronius are un cost suplimentar de 2000 lei*

• Invertor HIBRID Deye are un cost suplimentar de 2300 lei*

• Putere 10 kW

• Trifazat

Finanțare AFM

20.000 lei

Aport propriu prin Casa Verde

Monofazat: La cerere
Trifazat: 9.900 lei
Sistem Fotovoltaic 12 kW

Panouri Fotovoltaice Longi 405W LR5-54 HIH, Longi 430W LR5-64 HTH, Longi 545W LR5-72HIH, Canadian Solar 455W sau 460W CS6L-MS

• 60 m²

• 15.120 kWh producție anuală medie

• 28 panouri

• Huawei Smart Meter DDSU666-H

• Accesorii de montaj

• Tablou electric AC/DC

• BMP

Invertor Huawei / Fronius / DEYE

• Invertor ON-GRID Fronius are un cost suplimentar de 1000 lei*

• Invertor HIBRID Fronius are un cost suplimentar de 2000 lei*

• Invertor HIBRID Deye are un cost suplimentar de 2000 lei*

• Putere 12 kW

• Trifazat

Finanțare AFM

20.000 lei

Aport propriu prin Casa Verde

Monofazat: La cerere
Trifazat: 13.900 lei
Sistem Fotovoltaic 15 kW

Panouri Fotovoltaice Longi 405W LR5-54 HIH, Longi 430W LR5-64 HTH, Longi 545W LR5-72HIH, Canadian Solar 455W sau 460W CS6L-MS

• 80 m²

• 18.900 kWh producție anuală medie

• 36 panouri

• Huawei Smart Meter DDSU666-H

• Accesorii de montaj

• Tablou electric AC/DC

• BMP

Invertor Huawei / Fronius

• Invertor ON-GRID Fronius are un cost suplimentar de 1000 lei*

• Invertor HIBRID Fronius are un cost suplimentar de 2000 lei*

• Putere 15kW

• Trifazat

Finanțare AFM

20.000 lei

Aport propriu prin Casa Verde

Trifazat: 18.900 lei

Certificate & Fișe tehnice Panouri

     

LONGI LR5-54HIH 405W

LONGI LR5-54 HTH 430W

LONGI LR5-72HIH 545W

CANADIAN SOLAR CS6L-450M

CANADIAN SOLAR CS6L-460MS

Jinko N-type 410W JKM410N-6RL3-V

Jinko Tiger N-Type Neo 475W JKM475N-60HL4-V

Jinko Tiger N-Type Neo 440W JKM440N-54HL4R

În cazul în care beneficiarul are o putere aprobată ATR mai mică de 5 kW sistemul va fi compus din invertor conform puterii aprobare în ATR.

Sistemul Fotovoltaic este compus din:

• Panouri Fotovoltaice LONGI/CANADIAN SOLAR

• Invertor Huawei / Fronius / DEYE agreat ANRE

• Structură din aluminiu

• Huawei / Fronius Smart Meter

• Cabluri, conectozri și accesorii montaj

• Transport, montaj pe acoperiș înclinat și punere în funcțiune

• Întocmire și depunere dosar prosumator la operatorul de distribuție energie electrică

Panouri Fotovoltaice:

• Producători LONGI/CANADIAN SOLAR

• Panouri Fotovoltaice Monocristaline

• Putere Panou Fotovoltaic

• Rezistență ridicată la încărcări de zăpadă și vânt

• Garanție produs 12 ani

• Producție liniară garantată timp de 25 ani

Invertor

• Producători HUAWEI / Fronius / DEYE

• Smart Meter HUAWEI / Fronius

• Eficiență maximă 98,6%

• Grad ridicat de protecție IP65

• Ventilație naturală

• Garanție produs 10 ani

Monitorizare

• Monitorizăm gratuit sistemul, diagnosticăm și intervenim când este necesar.

• Acces client platformă monitorizare telefon/desktop

• Dacă sistemul include smart meter, se va afișa în platformă și cantitatea de energie consumată din rețea, pe lângă cea produsă.

Dacă există conexiune WI-FI

Toți cei care s-au înscris în program au posibilitatea de a obține o finanțare care va ajunge la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 de lei. Conform surselor oficiale ale proiectului.

O locuință verde este o casă care este proiectată și construită pentru a fi mai eficientă din punct de vedere energetic și mai prietenoasă cu mediul înconjurător. Aceste case sunt proiectate pentru a utiliza mai puține resurse, a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și a economisi bani pe termen lung. Beneficiile unei case verzi includ reducerea costurilor de utilități, îmbunătățirea calității aerului din interiorul casei, reducerea emisiilor de carbon și creșterea valorii proprietății. O casă verde nu numai că este benefică pentru mediu, ci și pentru tine şi familia ta, pe termen lung.

Locuința verde înseamnă o amortizare a costurilor la energie în timp, fiindcă toate cheltuielile de întreținere vor fi inexistente, față de o locuință tradițională. Deși te gândești că investiția în materiale sustenabile este semnificativă, află că poți să obții finanțare, pentru a te bucura de armonie în căminul tău și a contribui la protejarea mediului. Programul Casa Verde își propune să fie o astfel de locuință, pentru cei care vor să facă o schimbare în bine.

Acest program oferă finanțare nerambursabilă pentru proiecte de eficientizare energetică, reducere a consumului de energie, dar și pentru implementarea de sisteme care utilizează surse regenerabile de energie, cum ar fi panourile fotovoltaice sau termice, pompele de căldură, sau alte dispozitive de producere a energiei.

Printre soluțiile de eficientizare energetică care pot fi implementate în cadrul programului se numără: izolarea termică a locuinței, înlocuirea sistemelor de iluminat vechi cu sisteme mai eficiente energetic, înlocuirea sistemelor de încălzire vechi cu sisteme de încălzire eficiente sau instalarea de sisteme de recuperare a căldurii.

Coș de cumpărături

Nu ai niciun produs în coș.

X